شکل شکل شکل شکل

کسب و کار مجازی در بابل Archives - گروه تحقیق و توسعه هارپیا | مارکتینگ برتر | برند سازی

آینده نگری در کسب و کار

همواره کسب و کارهایی وجود دارد که بعد از تحمل تنش ها و سختی های فراوان راه اندازی شده ولی در نهایت با شکست مواجه شده اند و نتوانسته اند در بلند مدت موفق باشند. ولی در مقابل افرادی بوده اند که مدت های طولانی توانسته اند کسب و کار خود را توسعه دهند و […]